>

Relaterade personer

Zara Hellmark

Christer Nylander

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt Entreprenadrätt

13 oktober 2023 · Event

7/11 – Framtidens mötesplatser – Malmös potential som en del av Greater Copenhagen


I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta för att uppmärksamma denna milstolpe. 

Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det andra seminariet i en serie om tre tillfällen.

  • 20/9 – Tema: Bolagsstämman och dess betydelse
  • 7/11 – Tema: Greater Copenhagen och framtidens mötesplatser
  • 23/11 – Tema: Regleringen av AI

Dag och tid: tisdagen den 7 november 2023, kl. 16:00 – 18:30
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Hur skapar man sammanhang och platser som stimulerar till nya idéer, samarbeten och värdeskapande? Samarbetet Greater Copenhagen syftar till att bygga en av världens mest konkurrenskraftiga storstadsregioner. Senaste åren har frågor kring arbetsmarknad och infrastruktur lyfts med fokus på att minska fysiska och mentala avstånd i Öresundsregionen.

Hur kan man arbeta med mötesplatser och communities som inspirerar till samarbete och nya innovationer? Hur viktig är den fysiska platsen och vilka förutsättningar krävs för den som vill skapa ett starkt community?

Kvällen inleds med att Kate Plaskonis från Greater Copenhagen berättar om de frågor som Greater Copenhagen driver samt vilka möjligheter till ytterligare värdeskapande inom Greater Copenhagen som finns.

Efter presentationen blir det panelsamtal med ytterligare tre gäster. Paneldeltagarna kommer, utifrån sina olika perspektiv, att bidra med sin erfarenhet kring utvecklingen framöver.

Paneldeltagare

  • Kate Plaskonis, Advisor, Greater Copenhagen
  • Daniel Persson, vd, Minc
  • Lena Friblick, vd och grundare, Botildenborg
  • Gunnar Blomé, Enhetschef Samhällsplanering och etablering, Malmö stad

Kvällen modereras av Zara Hellmark och Christer Nylander, båda advokater och specialister inom entreprenadrätt respektive fastighetsrätt. 

Kvällen avslutas med förfriskningar och lättare förtäring.

Varmt välkommen!