>

23 augusti 2010 ·

Förvärv av verksamhet inom kontorsutrustning

Moll Wendén har företrätt köparen vid förvärv av verksamhet inom försäljning, uthyrning och service av kontorsutrustning och kontorsmaskiner. Förvärvet var en del av en rekonstruktion och skedde genom en rörelseöverlåtelse.