>

2 september 2009 ·

Förvärv av rörelsen i Rörtjänst Ringbom & Co

NVS Installation AB har förvärvat rörelsen i VVS-företaget Rörtjänst Ringbom & Co AB på Gotland. Företaget startade i Visby 1968 och har under de senaste åren främst varit inriktat på VVS-tjänster för privatmarknaden.

Rörtjänst Ringbom & Co AB har även en stark marknadsposition inom distribution och installation av värmepumpar. För NVS innebär förvärvet att NVS platskontor i Visby breddar verksamheten som före förvärvet sysselsatte ett tiotal personer.