>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

29 augusti 2008 · Nyhet

Försäljning av Skandinaviska Chuckfabriken Holding AB

Köpare var Investment AB Latour via dotterbolaget AB Sigfrid Stenberg, som är moderbolag i affärsområde Maskinhandel. Affären förmedlades av Lars Weibull AB. Skandinaviska Chuckfabriken omsätter 53 MSEK med god lönsamhet och är Skandinaviens enda tillverkare av chuckar.

Produkterna, som utgörs av chuckar, backskivor, spännbackar och specialbackar, säljs huvudsakligen på den svenska marknaden. Företagets kunder är maskintillverkare, maskinåterförsäljare och slutanvändare av metallbearbetningsmaskiner.