>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

30 januari 2009 · Nyhet

Försäljning av Scanpac

Scanpac är ett modernt företag som erbjuder alla typer av lösningar för komprimering av avfall. Bolaget är ledande i sin nisch och levererar idag huvudsakligen till svenska kunder. Scanpac omsätter idag ca 60 MSEK.

Köpare var Adrea i Malmö AB genom dotterbolaget Moderbolaget Anemon AB. Affären förmedlades av Lars Weibull AB.