>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

1 oktober 2008 · Nyhet

Försäljning av Ljungsåsa AB

Ljungsåsa tillverkar och säljer möbler för offentlig miljö med en omsättning om 22 MSEK under 2007. Affären förmedlades av Lars Weibull AB.