>

28 maj 2010 ·

Försäljning av leverantör av specialmaskiner och systemlösningar

Moll Wendén har företrätt säljarna i samband med en s.k. management buy-in i bolag som levererar specialmaskiner och systemlösningar till industrin. Den nya ägaren tillika ny VD köper 80 procent av bolaget medan tidigare ägare arbetar kvar i verksamheten med ett 20 procentigt ägande.