>

25 november 2015 ·

Everysport och Traveas går samman

Everysport och Traveas har ingått ett avtal avseende samgående. Affären kommer att ske genom en apportemission.

Everysport äger bolagen Newsme, FotbollDirekt Sverige, Elite Prospects SportsDB, S Sverige och Everysport Community samt 90,1 procent av aktierna i Sportomedia. Traveas och Everysport har bedömts ha likvärdiga värderingar. Efter apportemissionen kommer därför Everysports aktieägare att kontrollera halva Traveas.

Det sammanslagna bolaget bedöms få en omsättning under 2016, proforma, på cirka 55 miljoner kronor. Förvärvet gör också att Traveas blir ledande inom sport.