>

Relaterade verksamhetsområden

Entreprenadrätt

28 april 2021 · Artikel

Digitaliseringen inom byggbranschen – 5 utmaningar med BIM

Digitalisering i allmänhet leder ofta till att information på ett enkelt sätt kan samlas och delas. Digitaliseringen har därför lett till effektivisering och tidsbesparing inom många olika branscher. När det gäller byggbranschen specifikt har vi identifierat fem utmaningar med bygginformationsmodellering att övervaka framöver.

Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett system för informationshantering i entreprenadbranschen där objektsbaserade modeller kopplas till databaser för automatiserat informationsutbyte. BIM samlar information som tidigare återfunnits i bl.a. mängdförteckningar, tekniska specifikationer m.m. och förser parterna med de närmare förutsättningarna för såväl funktion som utförande. Digitaliseringen spås leda till såväl effektivitets- som miljövinster men fordrar samtidigt att entreprenadjuridiken håller jämna steg med utvecklingen. 

Centrala entreprenadjuridiska moment reglerade i BKK:s standardkontrakt (AB 04, ABT 06 samt ABK 09) beträffande risk- och ansvarsallokering ändras troligen inte genom användandet av BIM. Helt nya frågor kring de virtuella informationsmodellerna kommer däremot med största sannolikhet behöva adresseras.

Vi noterar fem potentiella problemområden i förhållande till en storskalig implementering av BIM:

  1. Vem av parterna som ska stå ansvarigt för uppbyggnaden av den projektspecifika BIM-modellen;
  2. vem av parterna som ska svara för det fortlöpande underhållsarbetet i den projektspecifika BIM-modellen;
  3. vem av parterna som ska äga upphovsrätterna till material som tillgängliggjorts i den projektspecifika BIM-modellen;
  4. om rangordningsprinciperna i BKK:s standardavtal ska upprätthållas i digitala format; och
  5. vem av parterna som ska svara för eventuella felavhjälpanden/revisioner i den projektspecifika BIM-modellen.

Byggnadsinformationsmodelleringen kommer med största sannolikhet att spela en viktig roll inom framtidens byggindustri. Implementeringen av ett helt nytt informationssystem kräver att byggindustrins aktörer gör stora praktiska omställningar men har samtidigt potential att övergripande effektivisera byggandet. Entreprenadjuridiken måste därför hålla jämna steg med den tekniska utvecklingen för att på så sätt söka föregripa morgondagens rättsliga problem.