>

3 juni 2013 ·

Descartes i syndikerad lånefinansiering

Moll Wendén har nyligen varit juridisk rådgivare till det kanadensiska bolaget The Descartes Systems Group Inc (Descartes) i samband med en syndikerad lånefinansiering om 50 000 000 USD. Moll Wendén ansvarade för svensk juridisk rådgivning i projektet. Den kanadensiska advokatbyrån Blakes rådgav i frågor gällande kanadensisk rätt.

Descartes (TSX:DSG) (Nasdaq: DSGX) är en världsledande leverantör av on-demand SaaS-lösningar och fokuserar på att förbättra produktivitet, prestation och säkerhet hos logistikintensiva företag. Descartes molnbaserade tjänster används av mer än 146 000 aktörer världen över.

Kunderna använder Descartes system och lösningar för att lägga upp färdvägar, schemalägga, spåra och mäta leveranser och logistikresurser; planera och utföra transporter; granska och betala transportfakturor; inlämning och hantering av tull- och säkerhetsdokumentation vid import och export samt för utförande av ett stort antal andra logistikprocesser – allt genom deltagande i världens största samordnade multimodala logistikgemenskap.

Descartes huvudkontor ligger i Waterloo, Ontario, Kanada och bolaget har kontor och samarbetspartners världen över. Läs mer om Descartes på www.descartes.com.