>

Relaterade personer

Ebba Walberg Snygg

John Lundberg

26 mars 2024 · Event Webinar

Webinar 26/4: Corporate Crime Investigations – Så säkrar du bevisen i en internutredning

Bevissäkring är internutredningens kärna. Den lägger grunden för vad som kan uppnås rättsligt i samband med att verksamheten utsätts för brott eller illojala ageranden inifrån. Genom att vara väl förberedda kan ni begränsa den skada som er organisation kan lida.

Under detta webinarium delar experter från Moll Wendén Advokatbyrå och White Paper Advisors med sig av kunskap och erfarenheter för att ni ska kunna genomföra interna utredningar på bästa sätt. 

En särskilt viktig del av utredningen är bevissäkringen. Det är i denna del som grunden för vad som kan uppnås rättsligt läggs. En dåligt genomförd bevissäkring kan till exempel förhindra möjligheten att kräva ersättning för era förluster och begränsa era förutsättningar för att avskeda den skyldige.

I detta webinar delar vi med oss av kunskap och praktiska erfarenheter kring internutredningar. Målet är att du som tittar ska stå bättre rustad att genomföra en utredning när det väl bränner till. 

Agenda

Webinariumet kommer att pågå i ungefär 30 minuter och avslutas med en frågestund. Under webinariumet kommer vi att behandla följande punkter: 

  • Bevissäkringens syfte – vad bör jag tänka på när jag börjar samla in bevisen?
  • Hur samlar jag in i digitala bevis? 
  • Personlig integritet och personuppgifter
  • Vad är viktigt när jag intervjuar personer? 
  • Bevissäkringsåtgärder

Moll Wendén Advokatbyrå och White Paper Advisors erbjuder en helhetslösning inom utredningar och visselblåsning. Genom samarbetet kan utredningar genomföras av multidisciplinära team som skräddarsys inför varje utredning, i syfte att uppnå bästa möjliga resultat. Detta webinarium är första delen i en serie om två webinarier som vi anordnar i syfte att sprida kunskap kring vikten av rättssäkra internutredningar. 

Det är kostnadsfritt att delta på webinarierna.

Talare

Ebba Walberg Snygg

Ebba Walberg Snygg är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Ebba har mångårig erfarenhet av att genomföra internutredningar i allt från små till globala organisationer. Ebba arbetar aktivt med frågor rörande internutredningar och håller regelbundet föredrag som utbildningar på ämnet. 

David Carlsvi

David Carlsvi är grundare av White Paper Advisors. Genom White Paper Advisors arbetar David Carlsvi till stor del med internutredningar. David Carlsvi har arbetat med utredningar under hela sin karriär, bland annat under hans över 20 år på forensicsavdelningen inom ett globalt konsultbolag. 

John Lundberg

John Lundberg är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. John har under de senaste åren varit delaktig i att genomföra flera internutredningar från ax till limpa. John har stor erfarenhet av att arbeta med visselblåsning och till detta område tillhörande frågeställningar.