>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Zara Hellmark

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt Företagsöverlåtelser (M&A)

8 juni 2016 · Nyhet

Briggen säljer tre fastigheter i södra Malmö

Fastighets AB Briggen har sålt tre industri- och kontorsfastigheter i området Elisedal i södra Malmö, som en del i företagets portföljförflyttning. Den totala ytan är ca 5 250 kvm och försäljningspriset uppgår till 27 Mkr.

Köpare är VARIANT Fastighets AB, ett privat och lokalt fastighetsbolag som är inriktat på industri-, lager- och kontorsfastigheter i Malmö och Lund.

Försäljningarna genomfördes som bolagsaffärer och överlämning har skett den 1 juni 2016. Moll Wendén har genom Stefan Wendén och Zara Hellmark biträtt Briggen vid försäljningen.

Läs Briggens press release om fastighetsaffären här