>

Relaterade personer

Stefan Wendén

Zara Hellmark

Relaterade verksamhetsområden

Fastighetsrätt

12 februari 2016 · Nyhet

Briggen köper fastigheter i Lund

Stefan Wendén, Ulrica Dahlberg och Zara Hellmark från Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Briggen med förvärvet av två fastigheter i Lund. Det är fastigheterna Lerstenen 1 och Lerstenen 2 på Gastelyckan som köps för drygt 26 MSEK.

Fastigheterna, som totalt omfattar 3650 m2, är i det närmaste fullt uthyrda till Ahlsells, Stavdal och Lunds kommun. De tillträddes den 1 februari. Följ länken för ytterligare information:

Läs pressmeddelandet här