>

27 januari 2015 ·

Briggen förvärvar i Väla Södra industriområde, Helsingborg

Briggen köper fastigheten Grusgången 2 i Helsingborg. Fastigheten består av 2 800 kvm kontor och lager. Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Briggen i transaktionen. 

Den förvärvade fastigheten har adress Pinnmogatan 1 och består av 2 800 kvm kontor och lager. Investeringen uppgår till 22 MSEK efter avdrag för bedömd uppskjuten skatt och omkostnader om totalt 0,8 Mkr. Tillträde har skett.

Fastigheten ligger i Väla Södra industriområde, där Briggen redan är starkt representerad med ett flertal fastigheter. Den aktuella fastigheten kompletterar Briggens befintliga fastighetsbestånd och är fullt uthyrd.

Briggen är en av de största fastighetsägarna i Öresundsregionen. De förvaltar och utvecklar arbets- och handelsplatser i Malmö, Lund, Helsingborg och Köpenhamn.

Briggen ingår i Castellumkoncernen som är en av Sveriges största privata fastighetsägare. Castellum är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Large Cap.

Affärskonsulten Navet AB har biträtt säljaren JKAB Fastigheter.