>

20 december 2010 ·

Briggen förvärvar det tidigare tv-huset på Jägersro i Malmö

Fastighet AB Briggen har genom en fastighetsaffär förvärvat det tidigare TV-huset på Jägersro (Sändaren 1) med adress Agnesfridsvägen 111 av Sveriges Radio Förvaltnings AB till en köpeskilling om 38 MSEK. Fastigheten har en tomtareal på 40 000 kvadratmeter och innehåller drygt 12 000 kvadratmeter lokaler.

Briggen tillträdde fastigheten den 15 december.

Moll Wendén har biträtt Briggen i ärendet.