>

Relaterade verksamhetsområden

Bolagsrätt Kapitalmarknad och publik M&A

22 januari 2024 · Nyhet

Moll Wendén biträder OXE Marine AB vid emission av aktier om 30,2 MSEK

Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget 30,2 MSEK varav 1 MSEK av emissionen är villkorad av efterföljande godkännande av extra bolagsstämma.

OXE Marine AB är ett bolag baserat i Sverige som grundades 2012 och som står bakom världens första högpresterande dieselutombordare och har en unik patenterad lösning för överföring mellan motorhuvud och underben som lett till en hög global efterfrågan. OXE Marine AB:s ambition är att fortsätta växa och kunna erbjuda kommersiella marina lösningar som är säkrare för människor och planeten.

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare och Redeye AB har varit Sole Manager och Bookrunner till OXE Marine AB i samband med den riktade nyemissionen.

För mer information, se OXE Marines pressmeddelande här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare), Alexander Blom Vigsø och Hannah Wilör.