>

Relaterade personer

Thomas Ogard

23 januari 2017 · Nyhet

Anställd som begår brott – hur agerar du?

Som arbetsgivare dyker en rad frågeställningar upp när du misstänker eller får vetskap om att en anställd begår brott, antingen inom tjänsten eller på sin fritid.

Rent arbetsrättsligt kan det vara en skillnad om brottet sker i tjänsten eller på fritiden. Som arbetsgivare kan du dock uppleva att det kan påverka kunderna, leverantörernas eller allmänhetens förtroende för företaget oavsett när brottet begåtts.

Thomas Ogard svarar på frågor i en intervju med Sydsvenska Dagbladet ”Anställd som begår brott – så agerar du som chef”.

Thomas Ogard, Advokat & Partner på Moll Wendén Advokatbyrå håller även en föreläsning i ämnet den 24 januari i Handelskammarens regi i Helsingborg.