>

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A)

20 februari 2017 · Nyhet

Anders Böös förvärvar Elicom AB – Moll Wendén och Lars Weibull AB rådgivare åt säljaren

Anders Böös har genom sitt bolag AGB El AB den 2 januari 2017 förvärvat samtliga aktier i Elicom AB. Säljare är Elicom Holding AB.

Elicom AB startade 1988 och har genom åren utvecklats till att bli en av Sveriges ledande tillverkare av lågspänningsställverk, fördelningscentraler, gruppcentraler och automatikskåp. Elicom tillverkar i dag tillsammans med utvalda leverantörer inom mellanspänning, krafttransformatorer och batteriskåp.

Elicom är en komplett leverantör av hela systemlösningar. Försäljningen har förmedlats av Lars Weibull AB.

Moll Wendén har biträtt säljarna i affären. För ytterligare information om affären – se bifogad pressrelease.