>

10 maj 2011 ·

AmanziTel köps av kinesiska Dingli Communications

Helsingborgsföretaget AmanziTel är ett av företagen inom Mobile Heights Business Center i Lund. Bolaget säljer produkter, tjänster och lösningar för olika typer av datanätverk. Dingli Communications, som är ett börsnoterat kinesiskt bolag, säljer lösningar för mätning och analys av nätverk. De två bolagen går nu samman när Dingli förvärvar 51 procent av aktierna i AmanziTel.

Moll Wendén genom Mikael Karlsson har medverkat i affären som ombud för AmanziTel.