>

27 juni 2014 ·

Akida Omsorg AB förvärvas av Nytida AB

Nytida är en av Sveriges största privata aktörer inom stöd och omsorg och Akida Omsorg är ett företag med verksamheter inom psykiatri- och missbruk- och LSS-området. Akida är idag en rikstäckande vårdkedja som omsätter ca 120 mkr och har ca 130 anställda. Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när Akida Omsorg AB förvärvades av Nytida AB. Moll Wendén Advokatbyrå företrädde säljarna i legala frågor.

Verksamheterna inom Akida Omsorg omfattar HVB-hem, behandlingshem för beroende och gruppbostäder för personer med funktionsnedsättning. Inriktningen är att ge individanpassat stöd till människor med svårigheter i det dagliga livet. Akida Omsorg är ett företag där företrädarna har mångårig erfarenhet av att äga och driva verksamheter inom områdena LSS, psykiatri och missbruk. Företaget har idag ramavtal med fler än 150 kommuner i Sverige.

”Från Nytidas sida är vi mycket stolta att tillsammans med Akida Omsorg utöka och bredda utbudet av stöd- och omsorgstjänster inom företaget”, säger Fredrik Gren, VD Nytida. ”Vi är glada och ser stora möjligheter för verksamheten att utvecklas på ett tryggt och säkert sätt. Jag ser fram emot att tillsammans med mina medarbetare inom Akida fortsätta att stärka vår nuvarande verksamhet som en del inom Nytidafamiljen”, säger Jörgen Forsblom, VD på Akida Omsorg.

Akida Omsorg AB erbjuder rikstäckande lösningar för vuxna inom ramen för SoL och LSS. Akida är det lilla och enkla alternativet som skapar trygghet genom pålitlighet och glädje. Med branschens mest erfarna ledning och kompetent personal ges förutsättningar för att lyckas men också chanser om individen misslyckas på vägen. Grundfilosofin, som vilar på en humanistisk människosyn, är att varje dag skall bli bättre än gårdagen.

Nytida är en av Sveriges ledande aktörer när det gäller stöd till människor med medicinsk eller social funktionsnedsättning. På deras 250 verksamheter börjar en ny tid för kunderna vars livskvalitet ytterst garanteras av 4700 experter på stöd och omsorg. Tillsammans med systerföretaget Vardaga ingår Nytida i Ambea.

Lars Weibull AB med projektledare Ola Weibull var säljarnas rådgivare i processen. Moll Wendén Advokatbyrå har bistått säljarna i legala frågor.

Bild: www.weibull.se