>

23 januari 2014 ·

Ahlsell köper Hjelmbergs Järn AB

Ahlsell har ingått avtal om att förvärva Hjelmbergs Järn AB. Moll Wendén har företrätt säljaren i affären.

Hjelmbergs är ett lokalt grossistföretag med etablering i Karlshamn. Bolaget säljer ett brett sortiment av verktyg, maskiner, personlig skyddsutrustning, förnödenheter och stål. Omsättningen uppgår till ca 55 MSEK. Ahlsell har sedan tidigare verksamhet i Karlshamn.

Med förvärvet av Hjelmbergs stärker Ahlsell sin position och profil i regionen och skapar nya möjligheter att utveckla erbjudandet till såväl Hjelmbergs som Ahlsells kunder.

Bild: www.ahlsell.se