>

25 april 2014 ·

AGES föreslås noteras på NASDAQ OMX First North Premier och förvärvar Solna Pressgjuteri AB och ADC of Sweden AB

Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt med legal rådgivning i samband med den planerade noteringen och förvärven.

Styrelsen i XANO Industri AB (publ) har föreslagit att årsstämman den 8 maj 2014 fattar beslut om utdelning till aktieägarna och avknoppning av det helägda dotterbolaget AGES Industri AB. Om stämman beslutar enligt förslaget kommer AGES att noteras på NASDAQ OMX First North Premier med preliminär första handelsdag den 16 maj 2014.

NASDAQ OMX har efter granskning av bolagsbeskrivningen godkänt AGES för upptagande till handel på First North Premier. Beslutet är villkorat av att årsstämman i XANO beslutar om avknoppning och utdelning.

AGES har den 10 april 2014 förvärvat samtliga aktier i Solna Pressgjuteri AB och ADC of Sweden AB. Solna Pressgjuteri är en systemleverantör av förädlat pressgjutgods i aluminium och zink. Företaget levererar pressgjutna, bearbetade och monterade detaljer och system inom branscher som fordon, försvar och marin.

ADC of Sweden i Kulltorp är en komplett systemleverantör av förädlat pressgjutgods i aluminium. Sammanlagt sysselsätter verksamheterna 55 personer och omsätter ca 80 MSEK med en rörelsemarginal runt tio procent.

Bild: www.xano.se