>

Relaterade personer

Henric Stråth

Alexandra Johansson

Relaterade verksamhetsområden

Företagsöverlåtelser (M&A) Bolagsrätt

17 maj 2024 · Nyhet

AAAAA Nordic AB förvärvas av J2 Sourcing AB

J2 Sourcing AB, med huvudkontor i Malmö, har förvärvat aktierna i AAAAA Nordic AB (5A) i Vellinge. Förvärvet av 5A är en första strategisk plattform i uppbyggnaden av ett nytt affärsområde inom J2 gruppen. Moll Wendén var säljarnas juridiska rådgivare i processen. 

5A är en etablerad leverantör och distributör av utvalda elektronikkomponenter från kvalitativa komponenttillverkare. Genom en bred produktportfölj erbjuder företaget kostnadseffektiva lösningar med hög leveransprecision till kontraktstillverkare och tillverkningsindustrin i Norden. 5A grundades 1997 av Bo Nilsson som nu kliver av rollen som företagets VD.

J2 Sourcing är en privatägd ledande distributör av elektronikkomponenter med huvudkontor i Malmö. Företaget grundades 2004 och har idag en internationell prägel med kontor i Malmö, London samt Tokyo och ca 120 anställda. Kunderna är ledande aktörer inom tillverkningsindustrin i Europa.

Weibull M&A var säljarnas rådgivare i processen med Oskar Tasso som projektledare. För ytterligare information om affären, se Weibulls hemsida här.

Moll Wendéns team har i huvudsak bestått av Henric Stråth (ansvarig delägare) och Alexandra Johansson.