>

14 november 2023 · Event

30/11 – Är du upphandlingsklar? Om upphandling kopplat till välfärdsbrottslighet, om ändring av kontrakt samt de senaste nyheterna och praxis

Nu bjuder vi återigen in till ett kostnadsfritt frukostseminarium där våra upphandlingsspecialister presenterar centrala nyheter, praxis och bestämmelser som rör offentlig upphandling. 

Dag och tid: torsdag 30/11 kl. 08:30 – 09:30, frukost serveras från kl. 08:00
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Välkommen till ett kostnadsfritt frukostseminarium med våra upphandlingsspecialister, advokat Catharina Piper samt biträdande juristerna Gustaf Strand och Marie Nilsson.

Seminariet är till för dig som arbetar med eller är intresserad av offentlig upphandling. Alla som närvarar får en upphandlingsjulkalender.

På agendan

– Nyheter inom offentlig upphandling 

Kommande lagförslag av intresse, bl.a. nya tillsynsverktyg för Konkurrensverket, nya bestämmelser gällande eForms samt det senaste inom hållbar offentlig upphandling m.m.

– Upphandling kopplat till välfärdsbrottslighet – några aspekter att särskilt beakta

Otillbörligt utnyttjande av skattemedel ökar och uppskattas årligen till ca 20 miljarder kronor. Vi diskuterar kommande lagförslag om leverantörskontroll samt vad man som upphandlande myndighet (och leverantör) kan göra för att motverka att oseriösa och kriminella aktörer får del av våra gemensamma skattepengar.

– Ändring av kontrakt m.m. – strategiska ändringsvillkor som säkrar leveransen även i kris 

Med avstamp i det prövningstillstånd som Högsta förvaltningsdomstolen nyligen har meddelat diskuterar vi förutsättningar för ändring av kontrakt samt hur man kan arbeta med ändringsvillkor för att ha ökad beredskap vid kris eller när det oväntade inträffar.

– Ny och intressant rättspraxis samt betydelsen av den för olika aktörer

Genomgång av den de viktigaste avgörandena från EU-domstolen, Högsta förvaltningsdomstolen och andra instanser av intresse.

Varmt välkommen med din anmälan!

Talare

Catharina Piper, Advokat och delägare

Catharina Piper är advokat och delägare på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har mångårig erfarenhet av offentlig upphandling och därtill relaterad juridik. 

Catharina har flera gånger blivit rankad som en av de främsta och mest inflytelserika inom offentlig upphandling i Sverige och anlitas regelbundet som föreläsare och moderator på området. Catharina är en av medförfattarna till Lagkommentarerna om offentlig upphandling och upphandling inom försörjningssektorerna.

Gustaf Strand, biträdande jurist

Gustaf Strand är biträdande jurist hos oss på Moll Wendén Advokatbyrå.

Han har flerårig erfarenhet av offentlig upphandling från såväl kommunal som statlig upphandlande myndighet.

Marie Nilsson, biträdande jurist

Marie Nilsson är biträdande jurist på Moll Wendén Advokatbyrå. Hon har tidigare tjänstgjort som föredragande jurist vid Förvaltningsrätten i Malmö, specialiserad inom kommunal- och skolrätt samt inom offentlig upphandling.

Marie kommer senast från Polismyndighetens rättsavdelning där hon arbetade med frågor gällande offentlighet och sekretess samt skadestånd.