>

Relaterade personer

Simon Wilkens

Relaterade verksamhetsområden

Marknadsrätt Immaterialrätt

8 november 2023 · Event

23/11 – AI-regleringens inverkan på förtroende och öppenhet

Teknologiska framsteg inom AI sker i snabb takt. Men hänger aspekter som etik, styrning och datahantering med i denna snabba utveckling? Under en eftermiddag erbjuds du insikter i de juridiska utmaningar som AI medför och betydelsen av att väga in konsumenternas förtroende vid användningen av AI. 

I år fyller Moll Wendén 20 år och det ska såklart firas! Senaste året har vi uppdaterat både lokaler och vår grafiska identitet. Nu vill vi bjuda in klienter, samarbetspartners och bekanta för att uppmärksamma denna milstolpe. 

Sedan start har vi hela tiden blickat framåt. Därför anordnar vi tre seminarier under hösten där vi tittar närmre på utvecklingen inom tre valda områden. Detta är det tredje seminariet i en serie om tre tillfällen.

  • 20/9 – Tema: Bolagsstämman och dess betydelse
  • 7/11 – Tema: Greater Copenhagen och framtidens mötesplatser
  • 23/11 – Tema: Regleringen av AI

Dag och tid: torsdagen den 23 november 2023, kl. 16:00 – 18:30
Plats: Moll Wendén Advokatbyrå, Stortorget 8, 211 34 Malmö

Stefan Larsson, jurist och docent vid Institutionen för teknik och samhälle vid Lunds universitet, kommer att presentera en översikt av de pågående debatterna inom AI, inklusive risker och behovet av reglering. Han står i spetsen för en tvärvetenskaplig forskargrupp vid LTH som fokuserar på AI:s inverkan på samhället, särskilt inom områdena transparens, förtroende, styrning och automatisering inom sektorer som konsument, medicinsk AI och offentlig sektor.

Baserat på en genomgång av etiska riktlinjer och en aktuell studie kring det europeiska förslaget till AI-förordning, kommer Larsson att diskutera komplexiteten och betydelsen av transparens när det gäller förtroendet för AI. Särskilt när det kommer till generativ AI, som språkmodeller som GPT-4, där det framträder en utmaning i takten mellan innovation och lagstiftning.

Med teknikens snabba utveckling måste de aktuella diskussionerna kring den europeiska AI-förordningen överväga hur generella AI-modeller bör regleras. Detta inkluderar att bedöma huruvida förordningen har tillräcklig flexibilitet för att anpassa sig till framtidens användning och tekniska lösningar.

Som avslutning på presentationen kommer ett djupgående samtal mellan Stefan Larsson och Simon Wilkens, jurist vid Moll Wendén Advokatbyrå. Samtalet kommer att handla om frågor kring förtroende, transparens, datahantering samt vilken kompetensnivå företag och konsumenter behöver för att effektivt hantera AI och dataskydd.