Nytt förslag på stämpelskatt vid fastighetsbildning

I december 2020 gav regeringen Lantmäterimyndigheten uppdraget att utreda förutsättningarna för införande av en generell stämpelskatteplikt vid förvärv av fast egendom genom bland annat fastighetsbildning. Våren 2022 har Lantmäteriet publicerat en rapport med förslag på införande av en stämpelskatteplikt för förvärv av fast egendom genom fastighetsbildningsåtgärder likt den stämpelskatt som uppstår vid förvärv av fast egendom […]