Stämpelskatt när taxeringsuppgifter saknas

stämpelskatt fastighetstransaktioner

I ett uppmärksammat rättsfall under våren 2021 har Högsta domstolen (HD) meddelat dom i frågan om vad som gäller när ett s.k. värdeintyg ligger till grund för beräkning av stämpelskatten för en fastighet (NJA 2021 s. 129). Enligt stämpelskattelagen ska en juridisk person vid förvärv av fast egendom (eller tomträtt) betala en stämpelskatt motsvarande 4,25 % av fastighetens […]

AI på EU-nivå, otillbörliga handelsmetoder och integritetsfrågor

immaterialrätter integritet

När tekniken utvecklas kommer ibland oanade möjligheter – och ibland oanade skyldigheter. Inför det kommande året bjuder vi därför på tre spaningar inom områden vi ser är extra viktiga att hålla koll på under det kommande året.  Frågor relaterade till användandet av AI får översyn på EU-nivå Användandet av IT- system aktualiserar alltid ansvarsfrågor. Även […]

Är cementbrist under 2022 en oförutsedd händelse?

cementbrist

Regeringen har beslutat att ge Cementa tillstånd att bryta kalk i Slite på Gotland till den 31 december 2022. Det är idag känt att beslutet har överklagats och att inhibition har begärts. Med denna bakgrund är det oklart i vilken utsträckning en eventuell brist på cement kan ses som en oförutsedd händelse under det kommande […]

Nya förenklade upphandlingsregler fr o m 1 februari 2022

nya upphandlingsregler

Den 1 februari 2022 införs nya regler för upphandling. Syftet med lagändringarna är att förenkla upphandlingsförfarandet. Samtidigt ökar kraven på upphandlande organisationer att vara tydliga med vad som gäller för varje enskild upphandling.  Från och med den 1 februari 2022 kommer nya, förenklade regler att gälla för upphandling (inom det icke-direktivstyrda området). Syftet är att […]

Vem bör hantera visselblåsningarna?

visselblåsare utredningar

När visselblåsarpolicyn är färdig och visselblåsarkanalen igång är det lätt att tänka att man kan slappna av. Tyvärr – det är nu arbetet börjar. Men vad bör man tänka på när man utser någon att hantera rapporterna och varför är det så viktigt med återkoppling?  Den 17 december 2021 trädde den nya Lag (2021:890) om […]

Planera årsstämman 2022

Årsstämma 2022

Den tillfälliga lag som infördes under 2020 i syfte att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängdes inför 2021. Nu står det klart inför 2022 att den inte förlängs ytterligare en gång. Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor började gälla den 15 april 2020. Den innebär att företagen fick […]