MKB Fastighets AB förvärvar uppmärksammade ”Taxeringsrevisorn 2” i Rosengård

Thomsons väg 50-56

Moll Wendén har varit legal rådgivare åt MKB Fastighets AB vid förvärv av tomträtten till fastigheten Taxeringsrevisorn 2 i Rosengård i Malmö. Detta ger MKB förutsättningar att göra fastigheten och området mer attraktivt för boende och jobba för långsiktig utveckling och stabilitet i Rosengård.  Säljaren är Bostadsrättsföreningen Taxeringsrevisorn 2 och tomträtten till fastigheten har förvärvats […]