Virtuell egendom, verkliga värden

Virtuell egendom, verkliga värden

Alexander Blom Vigsø undersöker förutsättningarna för att använda virtuell egendom som kreditsäkerhetsobjekt i svensk rätt. Som en följd av den tekniska och samhälleliga utvecklingen kan videospelsrelaterad transaktioner uppgå till otänkbart höga värden. Ett exempel på detta är att en virtuell nattklubb för något år sedan såldes för cirka sex miljoner kronor – något man knappt […]