Digitaliseringen inom byggbranschen – 5 utmaningar med BIM

Digitalisering i allmänhet leder ofta till att information på ett enkelt sätt kan samlas och delas. Digitaliseringen har därför lett till effektivisering och tidsbesparing inom många olika branscher. När det gäller byggbranschen specifikt har vi identifierat fem utmaningar med bygginformationsmodellering att övervaka framöver. Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är ett system för informationshantering i entreprenadbranschen där objektsbaserade modeller […]