Nordic Waterproofing förvärvar Urban Green AB – en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap

Förvärv Takleverantör Gröna Tak Nordic Waterproofing

Moll Wendén har varit legal rådgivare till Nordic Waterproofing vid förvärvet av Urban Green AB som är en ledande leverantör av gröna miljöer för taklandskap.  Urban Green, som har sitt huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Vislanda, tillhandahåller framför allt stora komplexa takentreprenader där syftet är att både skapa en lösning av dagvattenproblematiken och skapa […]