Sjukintyg från första dagen #förstadagsintyg – vad gäller?

Vilka regler gäller för sjukintyg från första dagen?

Vi är inne i februari månad. Månaden då sjukskrivningarna duggar tätt. För en chef kan det givetvis vara lockande att begära in sjukintyg från en anställd redan från första sjukdagen, men hur ser regelverket ut? Är det alltid tillåtet att kräva detta av en anställd? Låt oss reda ut vad som gäller. Det kan vara […]