Hög tid att se över era kundskydds- och rekryteringsklausuler!

Kundskydds- och rekryteringsklausuler

Har ditt företag sett över de nödvändiga ändringar som krävs i samband med Arbetsdomstolens nya praxis gällande kundskydds- och rekryteringsklausuler? Anställningsavtal innehåller inte sällan klausuler som hindrar en arbetstagare från att vid anställningens upphörande ta med sig arbetsgivarens personal och kunder. Dessa kundskydds- och rekryteringsklausuler skiljer sig från konkurrensklausuler som istället hindrar en anställd att […]