10 tips vid företagsförvärv

10 tips för företagsöverlåtelser

Är du på väg att köpa eller sälja ett företag? Läs då först dessa 10 viktiga tips som hjälper dig på vägen till en lyckad företagsöverlåtelse eller förvärv.  1. Ställ krav på oberoende Ställ krav på att dina rådgivare är oberoende, det vill säga att de inte har kopplingar till verksamheten som säljs, motparten eller […]

Liten förvärvsjuridisk ordlista

Ordlista för företagsförvärv

Svårt att förstå alla juridiska förkortningar som dyker upp i samband med att du skall köpa eller sälja ett företag? Med den här förvärvsjuridiska ordlistan får du en lathud som hjälper dig på vägen i processen till en lyckad affär. APA (asset purchase agreement) – Bindande avtal mellan köpare och säljare av en rörelse. BIMBO (Buy-in/management buy-out) […]

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech förvärvar Encitech Connectors AB

Beijer_Tech

Beijer Almas dotterbolag Beijer Tech har ingått avtal om att förvärva Encitech Connectors AB. Moll Wendén och Lars Weibull AB har varit säljarnas rådgivare i transaktionen. Encitech Connectors AB är en svensk tillverkare och distributör av elektronikkomponenter till industrin och omsätter cirka 50 mkr och exporteras till ett tjugotal olika länder. Beijer Tech AB är […]

Avgifter kan enligt ny lag utgå vid överträdelser av Geoblockeringsförordningen

Geoblockeringsförordningen

Sedan den 3 december 2018 är den s.k. Geoblockeringsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning EU 2018/302) tillämplig i Sverige. Geoblockeringsförordningen förbjuder omotiverad geoblockering, på grund av kundernas nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, vid e-handel på den inre marknaden.   Genom Geoblockeringsförordningen förbjuds, i korthet; förfaranden som, av skäl som rör en kunds nationalitet, bosättningsort eller etableringsort, innebär […]