Dilemmat: Kompetensväxling

kompetensväxling

Artikeln ovan är från HR People, en tidning som ges ut av Sveriges HR-förening. I varje nummer av HR People delar Ebba Walberg Snygg med sig av aktuella frågeställningar och kommenterar dessa.

Region Skåne anlägger Sveriges modernaste tågdepå i Kärråkra

Kärråkra

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt Region Skåne vid upprättande av avtal med Öresundståg AB avseende Kärråkra tågdepå. I Kärråkra strax norr om Hässleholm bygger Region Skåne Sveriges modernaste tågdepå. Depån, som beräknas vara driftklar 2020, ska underhålla samtliga 111 Öresundståg och tåg tillhörande Skånetrafiken. Öresundstågens underhåll har tidigare hanterats i Danmark, men kommer […]

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt vindkraftsprojekt

Vindkraftverk

Veidekke har inlett samarbete med BayWa r.e som ska bygga sex nya vindkraftsverk i Slageryd utanför Vetlanda.  Projektet, som är en totalentreprenad, påbörjades i december 2018 och omfattar byggnation av fundament, väg till verken, kranplatser samt återställningsarbete. Projektet beräknas vara klart våren 2020 och har en ordersumma på 27 MSEK. Från Moll Wendén har advokat Johan […]

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk

Moll Wendén har biträtt Veidekke i nytt avtal gällande fundament för vindkraftverk Veidekke och Eolus Vind AB har ingått avtal om byggnation av fundament och vägar för 31 nya vindkraftverk i Bäckhammar i Kristinehamns och Degerfors kommuner.  Projektet påbörjades i januari och vindkraftverken beräknas stå klara i mitten av februari 2020. Anläggningsprojektet är en totalentreprenad […]

MST Syd AB har förvärvats av Räng Holding AB

Underskrift förvärv

MST Syd AB har förvärvats av Räng Holding AB. Moll Wendén och Lars Weibull AB har varit säljarnas rådgivare i transaktionen.  MST Syd AB är ett företag som arbetar med miljöteknik, konsult- och entreprenadverksamhet med inriktning mot förorenad mark. Bolaget har specialiserat sig på bland annat marksanering, grundvattenrening och sanering av sjöar efter oljeutsläpp. Säljarna […]