ICT Group N.V. har förvärvat Additude AB

Moll Wendén har varit juridisk rådgivare åt det holländska bolaget ICT Group N.V. vid förvärv av Additude AB med dotterbolag, en av södra Sveriges ledande IT-konsultfirmor med över 160 konsulter.  ICT Group är noterat på Euronext Amsterdam börsen och arbetar globalt med tekniska lösningar och tjänster. Bolaget har bedrivit sin verksamhet i nästan 40 år […]

Nya regler för tävlingslotterier i spellagen

Ny lotterilag och regler för tävlingar i sociala medier

– gilla, dela och vinn! Den 1 januari 2019 trädde en omdiskuterad lag ikraft, nämligen spellagen (2018:1138). Lagen innebär främst att ett nytt licenssystem införs för spel men påverkar även tidigare regler om pristävlingar i sociala medier. Bolag måste alltså från och med nu ansöka om licens för att kunna bedriva laglig spelverksamhet. ”Spel” är enligt spellagen lotteri, vadhållning, kombinationsspel och pyramidspel. Syftet med […]

Google riskerar GDPR-böter av Datainspektionen

smartphone

Den 21 januari 2019 var inte en bra dag för Google LLC (”Google”). Den svåraste nyheten att smälta var nog att den franska dataskyddsmyndigheten CNIL beslutade att ålägga Google en sanktionsavgift om EUR 50 miljoner. Som lök på laxen har även den svenska dataskyddsmyndigheten, Datainspektionen, valt att påbörja en tillsyn av Googles personuppgiftsbehandling, en nyhet […]