Ännu en omtvistad chokladbit – KitKats tredimensionella varumärke på fall?

Société des produits Nestlé SA (”Nestlé”) ansökte om varumärkesskydd för sin KitKat ”4-fingers”-chokladkaka 2002, som varit ett omtvistat varumärke nästan ända sedan registreringen offentliggjordes 2006. 12 år senare kan EU-domstolens, avgörande komma att bli vägledande avseende tolkningen och beviskravet för registrering av ett varumärke baserat på ”särskiljningsförmåga genom användning”. I väntan på EU-domstolens avgörande publicerades […]