XANO förvärvar Polyketting Holding AB med dotterbolag

Moll Wendén har företrätt XANO industri AB (publ) vid förvärv av Polyketting Holding AB med dotterbolag. Företaget som ligger i Nederländska Zelhem kommer att bli en del av Xanos affärsenhet Industrial Solutions. Polyketting Holding AB arbetar med utveckling, tillverkning och försäljning av automationsutrutsning inom främst transportörsystem samt ackumuleringsenheter för förpackningsindustrin. Tack vare förvärvet förstärks XANOs […]