Castellum säljer fastighet i Lund till Ikano Bostad

Castellum har sålt kontorsfastigheten Smörkärnan 1 på Öresundsvägen i Lund. Köpare är Ikano Bostad och försäljningspriset uppgår till 107 ,mkr. Den totala ytan är 7 800 kvm med Tetra Pak som största hyresgäst. Försäljningen har genomförts som en bolagsaffär med tillträde den 1 november 2016. Ikano Bostäder planerar att bygga om fastigheten till ca 350 […]

Mutor & korruption – Tonen från toppen avgörande

VAR TREDJE MUTBROTT som har lett till fällande dom från 2012 och framåt berör byggbranschen, enligt en sammanställning som Institutet mot Mutor har gjort. VEIDEKKES REGELANSVARIG Elisabeth André berättar om företagets arbete för att vända utvecklingen. – Alla nyanställda måste gå en obligatorisk introduktionskurs som presenterar de etiska riktlinjerna samt företagets värderingar och kultur. Alla som jobbar med affärer, och möter kunder och leverantörer, får ytterligare en utbildning som går ännu […]