Everysport och Traveas går samman

everysport

Everysport och Traveas har ingått ett avtal avseende samgående. Affären kommer att ske genom en apportemission. Everysport äger bolagen Newsme, FotbollDirekt Sverige, Elite Prospects SportsDB, S Sverige och Everysport Community samt 90,1 procent av aktierna i Sportomedia. Traveas och Everysport har bedömts ha likvärdiga värderingar. Efter apportemissionen kommer därför Everysports aktieägare att kontrollera halva Traveas. […]