Utdrag ur belastningsregistret

Thomas Ogard advokat inom arbetsrätt

En ny statlig utredning föreslår att det ska vara förbjudet för arbetsgivare och rekryterare att utan lagstöd kräva att arbetssökande ska presentera utdrag ur belastningsregistret. Detsamma ska gälla för praktiksökande samt för inhyrd och inlånad arbetskraft. De som bryter mot förbudet ska betala kränkningsersättning till den arbetssökande. Uppgifter från belastningsregistret omfattas av absolut sekretess, vilket […]