Akida Omsorg AB förvärvas av Nytida AB

Förvärv Nytida

Nytida är en av Sveriges största privata aktörer inom stöd och omsorg och Akida Omsorg är ett företag med verksamheter inom psykiatri- och missbruk- och LSS-området. Akida är idag en rikstäckande vårdkedja som omsätter ca 120 mkr och har ca 130 anställda. Lars Weibull AB var säljarnas rådgivare när Akida Omsorg AB förvärvades av Nytida […]