Mateks varumärke inte förväxlingsbart med Länsförsäkringars

Matek LF Tvist

Länsförsäkringar ansökte i december 2011 om förbud för den estländska trähustillverkaren Matek att använda sitt varumärke i Sverige.  Länsförsäkringar menade att trähusproducentens verksamhet var identisk med eller liknande den verksamhet som Länsförsäkringars gemenskapsvarumärke är registrerat för och att förväxlingsrisk mellan de båda bolagens varumärken förelåg. Länsförsäkringar påstod även att det egna märket var så pass […]