Stockforsa Invest stärker sitt ägande i skånsk industrikoncern

stockforsa

Genom utköp av minoritetsägare, förvärv av Höörs Plåt och nyinvesteringar på 40 miljoner kronor har Stockforsa Invest stärkt och utvecklat sitt ägande i en skånsk industrikoncern som nu omsätter en halv miljard kronor. Moll Wendén har företrätt Stockforsa Invest i samband med utköp av minoritetsägare i Cepa liksom vid förvärv av Höörs Plåt från Husqvarna. […]