Poolarna Clean AB förvärvar rörelse inom lokalvård

Poolarna Clean AB har förvärvat den del av Poolarna AB:s verksamhet som avser lokalvård och därtill hörande tjänster. Verksamheten sysselsätter ett femtiotal personer och bolaget blir genom transaktionen en ny ledande aktör i regionen inom kvalificerad lokalvård. Bakom Poolarna Clean AB står Jovan Diec, tidigare VD för UltraClean i Malmö AB samt Tore Robertsson genom […]