Tvist om företagshemligheter löst

Imtech VS-teknik och BST Brandskyddsteamet Mitt AB har löst en tvist i samförstånd. Tvisten gällde en läcka av företagshemligheter. Moll Wendén Advokatbyrå har biträtt Imtech VS-teknik i ärendet. Lösningen innebär att Imtech kompenseras ekonomiskt och att parterna dessutom fortsätter det samarbete som pågått sedan nio månader på projektet Nya Karolinska i Solna (NKS). Det var […]