Fortsatt framgång för Rörvik i hovrätten

Det börsnoterade skogsbolaget Rörvik Timber ingick efter stormen Gudrun avtal med ett flertal entreprenörer om avverkning av stormfälld skog. Tre år efter stormen ansökte en norrländsk entreprenör om stämning på Rörvik Timber med yrkande om skadestånd till ett belopp om ca tio miljoner kronor på grund av påstått kontraktsbrott. Den 27 april 2009 meddelade Eksjö […]