15 år med Moll Wendén!

Den 6 oktober 2018 är det 15 år sedan vi slog upp portarna för vår advokatbyrå.

Moll Wendén bildades 2003 genom att de tre Linklaters-delägarna Stefan Wendén, Mikael Karlsson och Thomas Moll med personal tog över Linklaters kontor och verksamhet i Malmö. Byrån fick en flygande start och har sedan dess trefaldigat såväl omsättning som antalet anställda.

Tillväxten har under åren skett såväl organiskt som genom sidorekryteringar av delägare och medarbetare inom intressanta områden som arbetsrätt, entreprenadrätt och offentlig upphandling. Dessa specialistområden har tillsammans med byråns väletablerade styrka inom företagsförvärv, immaterialrätt och tvistelösning bidragit till Moll Wendéns starka ställning på marknaden.

En modern och jämställd advokatbyrå

Byråns framgångar är ett resultat av vår gedigna bakgrund och vårt sätt att arbeta. Idag är Moll Wendén en modern och flexibel advokatbyrå sprungen ur storbyråmiljö och med stark internationell prägel. Hos oss upplever kunderna en vital advokatbyrå med hög grad av digitalisering, innovationsförmåga och ett proaktivt förhållningssätt.

Som ett kvitto på detta har vi genom åren blivit flerfaldigt nominerade till och fått utmärkelser för att vara just moderna och ligga i framkant. Vi är också stolta över att ett flertal gånger nominerats och blivit utsedda till Årets advokatbyrå bland svenska medelstora byråer.

Jämställdhet inom byrån har alltsedan starten varit en viktig del för oss. Vi är idag mycket glada över att 60 % av byråns 26 anställda är kvinnor liksom tre av åtta delägare, vilket är något som få affärsjuridiska advokatbyråer kan leva upp till.

Vi står upp för allas lika värde

Något som också är viktigt för oss är att kunna bidra till ett bättre samhälle i stort. Därför har vi valt att i samarbete med NU: Nolla Utanförskapet starta läxverkstad för att hjälpa och inspirera ungdomar från utanförskapsområden. Som ett tecken på vår framåtanda var Moll Wendén bland de första verksamheter som anslöt sig till projektet i Malmö.

Som byrå är det viktigt för oss att visa att vi står upp för allas lika värde. Under året har vi därför gått in som sponsor till ”August No Stress Surf Café”, som erbjuder personer med funktionsnedsättningar en chans att få in en fot på arbetsmarknaden. I samma anda har vi också engagerat oss som medlem i SGLCC, en plattform för möten och affärsutveckling för HBT-ägda företag, övrigt näringsliv och multinationella företag.

Hjärtliga tack till alla kunder och samarbetspartners!

Det är vår övertygelse att Moll Wendén kommer att ha en lika fantastisk utveckling de kommande 15 åren som under de vi nu lägger bakom oss. Detta är naturligtvis bara möjligt om vi även framöver får förmånen att arbeta med alla våra härliga kunder, stora som små. Med dessa rader vill vi framföra vårt hjärtliga tack till alla kunder och samarbetspartners som under våra första 15 år sett till att vi blivit den advokatbyrå vi är idag.

Stefan Wendén
Managing Partner

Moll Wendén team på Mallorca
Hela teamet samlade vid St Elm, Mallorca, dit vi styrde vår jubileumsresa med inslag av både konferens och strapatsrika naturupplevelser då medarbetarna fick visa prov på både styrka, uthållighet och målmedvetenhet.

Ansvarig för aktuellt specialistområde

Artiklar

GDPR: Uppdatering av standardklausuler

Enligt GDPR kan – något förenklat – standardavtalsklausuler användas som stödför att överföra personuppgifter mellan EU/EES och ett tredjeland. Klausulerna behöver dock i regel kompletteras med andra tekniska

Läs mer »